Two Eyes

Koko

Two Eyes called Koko o Makali'i (calabash net of Makali'i) at Kona, Hawaii
 Called Papio maka nui (papio fish with big eyes) on all Hawaiian islands

© 2011-20 Lois & Earl Stokes