Lumahai

lumahaikai

Kai (towards the sea)

Lumahai (Lumahai swimming path)
 Kai o Leahi (sea of Leahi)
 waawaa iki (little fool)
 waiwai e (rich man)
 waa liilii (little canoe)
 Made on Hawai'i, Kaua'i and Niihau

© 2011-20 Lois & Earl Stokes